İŞ MAKİNELERİ

İnşaat yapı sektöründe çeşitli amaçlarda karayolu yapım bakım ve onarımı su kanalları yapımı toprak kazımıyükleme ve yayılımı vb. işlerde kullanılan çok amaçlı makinalara iş makinaları denir. İş makinaları genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılır. Bu makinalar yaptıkları işlere göre ise çeşitli gruplara ayrılır. Bunlardan bazılarıloder(yükleyici) bekoloder(yükleyici-kazıcı) ekskavatör silindir greyder skreyper dozer ve diğer iş makinalarıdır.